Årsmötesklubba

Information från styrelsemötet 21 januari 2020

Kort information om vad som avhandlades på mötet den 21 januari 2020.

Verksamhetsberättelse 2019

Vi diskuterar innehåll och upplägg i Verksamhetsberättelsen för 2019 som presenteras och godkännes på ombudsmötet den 8 april.

Dialogmöte med majoriteten i Region Kalmar län, den 17 december

Tillsammans med fyra andra organisationer träffade Annette, Marie och Krister ”Länsunionen” för att ta upp våra hjärtefrågor. Rehabilitering för personer med kroniska diagnoser är det stora gemensamma området. Det så kallade ”intensivrehab”, som genomförs i länet, är ett exempel på vad man gjort. Serviceresor är en annat gemensamt ämne t ex teknikfrågor. Vidare finns inga planer på att ta bort avgiften för sjukresa med servicefordon för att jämställa med övriga patienter.

Projekt Föreningsutvecklare region syd

Detta är ett 3-årigt försöksprojekt från Neuro riks med syfte att utveckla vårt föreningsliv. Monika, kommer att vara länets representant i den projektgrupp som bildats. Hon kommer också att delta på ett informationsmöte i Växjö den 29 januari, då man kommer att presentera projektledaren, gå igenom projektplanen mm.

Hemsidan

Anne jobbar på med vår hemsida, men hon skulle uppskatta om det fanns någon ytterligare som kunde tänka sig att arbeta med detta.

Nyhetsbrev för länsförbundet

Anne, Monika och Gunnie presenterar ett förslag till nyhetsbrev där de i första hand inte skrivit om länets aktiviteter utan de har koncentrerat sig på Kalmarföreningen. Vi får se hur vi framledes kan få med även länet. Västervik är i dagsläget inte redo att ta fram något nyhetsbrev.

Innehållsansvarig: Kerstin Johansson, sekreterare i länsförbundet.