Deltagare i ett videomöte
Styrelsemöte genomfördes digitalt denna gång.

Information från styrelsemöte 26 och 30 mars 2020

På grund av Coronavirusets framfart genomfördes styrelsemötet som videomöte. Inbokade tiden blev knapp, därav två möten.

Sammanfattning 26 och 30 mars

Samtliga möten inom både projekt och arbetsgrupper är inställda under våren. I vissa fall genomförs mötena digitalt i stället. Ombudsmötet den 8 april genomförs digitalt. Så gjordes även styrelsemötena den 26 mars och 30 mars.

Skrivelse angående den juridiska stödverksamheten på Neuro.

Magnus Andersson, samordnare på Neuro, ska sluta. Man vill då pausa verksamheten, vilket en del föreningar protesterat mot och de har skickat in en skrivelse om detta. Krister har skrivit under och får styrelsens godkännande i efterhand att länet står bakom skrivelsen. I skrivelsen betonas vikten av att ha väl fungerande juridiska ombud och att Neuro måste lösa detta tills ny samordnare finns på plats.

Funktionsrätt Kalmar län

På årsmötet som genomfördes den 15 mars omvaldes Krister från Neuro Kalmar län som ledamot i styrelsen. Monika valdes till sammankallande i valberedningen.

Innehållsansvarig: Kerstin Johansson, sekreterare i länsförbundet