Årsmöte

Välkomna på årsmöte lördagen den 1 april kl. 12.00 på Villa Pollux.

Årsmötet för Neuro Halmstad 4/3 ajournerades och nytt datum är lördagen den 1 april kl. 12.00 på Villa Pollux.

Handlingarna finns nedan.

Föreningen bjuder på enkel förtäring.

(För mötets deltagare 4/3 behövs ingen ny anmälan och nya deltagare kan ej tillkomma då årsmötet är ajournerat.)