Styrelsen

Styrelsen för Neuro Halmstad, vald vid årsmöte samt extra årsmöte 2020

  • Ordförande, Imre Czifrik, mobil 070-818 64 92, imreczfrik@hotmail.com
  • Vice ordförande, Kathleen Bengtsson-Hayward, mobil 070-5521592, kathleen@mbkassistans.se
  • Sekreterare, Margit Österby, mobil 072-0683357, margit.osterby@telia.com
  • Kassör, Margaretha Johansson, mobil 070-3394231, mjn906@outlook.com

Ledamöter

  • Hans Forslund, mobil 070-8239752, hassefors@hotmail.com
  • Agneta Thörnblad, mobil 073-9228026, thornblad.agneta@gmail.com
  • Suppleant Åke Linder, mobil 073-0225634, akekar.linder@gmail.com

Revisorer  Lars Gustavsson, mobil 070-563 60 74 och Göran Thorzén, mobil 070-349 76 20