Styrelsen

Styrelsen för Neuro Halmstad, vald vid årsmöte 2024

 

  • Ordförande: Maj-Britt Nilsson, mobil 073-076 78 53, majnil52@gmail.com
  • Vice ordförande: Agneta Thörnblad, mobil 073-922 80 26, thornblad.agneta@gmail.com
  • Sekreterare: Hans Forslund, mobil 070-823 97 52, hassefors@hotmail.com
  • Kassör: Lotta Bruhn, mobil 070-290 09 56, allkross.granen@telia.com
  • Ledamot: Lise-Lotte Larsson, mobil 076-863 62 83, liselottelarson@gmail.com
  • Ledamot: Christer Hallberg, mobil 072-215 38 88, christer.hallberg@hotmail.se
  • Ledamot: Christer Kniberg, mobil 070-873 07 08, c.kniberg@gmail.com    
  • Suppleant: Carina Holgersson, mobil 070-563 08 38, carina.holgersson@telia.com

Revisorer:
Göran Thorzén, mobil 070-349 76 20
Camilla Eklund, mobil 073-369 29 48, camilla.eh@hotmail.com