Neuro Gotland-Martallen

c/o Roland Sundelin - Snäckbacken 8 - 621 41 VISBY SE

0498-48 15 66 / 070-602 82 17 - martallen@neuro.se

Inbjudan till Årsmöte

Tisdagen den 30 mars 2021

Klockan 14.00

Mötet sker digitalt via Zoom på dator eller telefon om man inte tillgång till dator.

Föranmälning till Bosse via sms till 070 180 85 84 eller mejl till martallen@neuro.se

Årsmöteshandlingar kan rekvireras via Bosse alternativt hämtas inom kort på denna webbplats.

O.S.A Senast 27 mars 2021 så skickar vi länken med inloggning till mötet.

Välkomna!
Styrelsen