Neuro Gävleborgs Regionförbund

Södra Centralgatan 10, 3tr - 802 50 Gävle SE

- gavleborg@neuro.se

Välkommen till Neuro Gävleborgs Regionförbund

Vi är ett regionförbund inom Neuro med två lokala föreningar - Neuro Gästrikland och Neuro Hälsingland.

Vi inom Neuro Gävleborgs Regionförbund fortsätter att aktivt arbeta för att förbättra situationen för personer med neurologiska sjukdomar och skador, samt för deras närstående.

Andra viktiga delar i vårt arbete är bland annat att samordna våra lokalföreningar i verksamheter och frågor som berör alla medlemmar i hela vår region.


Styrelsen 2024

Ordförande      Peter Andersson

Vice ordf.          Viktoria Berglund

Ledamot           Lena Ifwer

Ledamot           Inger Hemlin

Ledamot           Siv Öhström