Foto: Pixabay.com

Neurogymnastik och Rehabbad

Vårsäsongen 2018 torsdagsgymnastik i Neuros lokal.

Gymnastiken börjar den 18/1 2018 med start kl 10.30 (slut kl 11.30) Gymnastiken pågår till och med den 17/5 2018.

Programmet anpassas för personer med rörelseproblem. Efter gympan serveras kaffe med smörgås. Kostnad 25:- kr/gång eller hela terminen 250:- kr.

Fredagarnas bad i varmvattenbassängen på Rehab på SÄS börjar den 26 januari 2018 med start kl. 18.00 (slut kl. 19.00). Ansvarig: Birgitta Götesson Tel: 0703 - 87 16 19

OBS! endast medlemmar, gamla som nya är hjärtligt välkomna till båda aktiviteterna.