Följa med kort

Här kan du läsa mer om och ansöka om Borås stads följa med kort.

Om du har en funktionsnedsättning kan du behöva ta med en extra person som stöd vid olika arrangemang och aktiviteter. Om du har ett Följa med-kort kan du ta med en vän gratis på olika aktiviteter i Borås Stad. Kortet är personligt och du väljer själv vem som ska följa med dig.

 https://www.boras.se/upplevaochgora/foljamedkortet.4.605a2fc161ce5ff59d366ff.html (extern länk)