En man med bister min som tittar i sin mobil. Foto.
Att spelberoende kan utvecklas som biverkan till dopaminerga läkemedel är viktigt att känna till då användningen av sådana läkemedel ökar, även utanför specialistkliniker, enligt skribenterna i Läkartidningen. Foto: Peder Björling.

Spelberoende – en allvarlig biverkan vid WED och parkinson

Spelberoende är en allvarlig biverkan till behandling med läkemedel som används vid Willis–Ekboms syndrom (WED/restless legs) och vid parkinson.

Kopplingen är välbelagd och antyder att hjärnans dopaminsystem kan spela en central roll vid utveckling av spelberoende, även om detta tillstånds patofysiologi ännu till stor del är oklar.

Då spelberoende ger ökad risk för en rad negativa effekter, är det angeläget att fråga patienten om denna typ av biverkningar vid behandling med läkemedel av typen dopamin­agonister.

Två psykiatriker, Myrto Sklivanioti och Amir Greenfield skriver om detta i  Läkartidningen. De beskriver bland annat ett patientfall där svårartade spelproblem utlöstes av behandling med dopaminagonisten prami­pexol för Willis–Ekboms syndrom (WEC/restless legs).