Två nakna fötter på ett golv med två suddiga skor i förgrunden. Foto.
Willis-Ekbom Disease (WED) och Restless Legs Syndrome (RLS) är olika namn på samma sjukdom. En av de sjukdomar som misstänks vara vanligare hos vuxna med ADHD. Foto: Pixabay.

Fysisk hälsoundersökning viktigt vid utredning för ADHD

Under senare år har kunskapen ökat om sambanden mellan ADHD och ett flertal kroppsliga sjukdomstillstånd. Denna insikt belyser vikten av grundliga fysiska hälso­undersökningar av patienter vid utredning för ADHD, enligt fyra forskare som skriver i Läkartidningen.

Några av de sjukdomar i nervsystemet som visat stark koppling till ADHD hos vuxna, är epilepsi och migrän. En nyligen genomförd rikstäckande registerstudie fann att vuxna med ADHD hade 3 gånger högre risk för epilepsidiagnos och 2 gånger högre risk för migrändia­gnos än vuxna utan ADHD.

WED, ME och smärta

Forskning har även beskrivit ett visst samband mellan ADHD och förekomsten av till exempel Willis–Ekboms sjukdom, kroniskt trötthetssyndrom, kronisk smärta och fibromyalgi.

Samtidigt behövs det mer forskning för att fastställa om de här resultaten håller i framtida studier och för att avgöra hur stora riskerna för dem är hos vuxna med ADHD.