Ett öga. Akvarell.
Artikelförfattarna fördjupar sig i vad vi idag vet om dessa sällsynta sjukdomar. Akvarell: Pixabay.

Neuromyelitis optica-sjukdomar måste behandlas tidigt och kontinuerligt

Neuromyelitis optica spektrum sjukdomar (NMOSD) är en inflammatorisk sjukdom som ibland förväxlas med MS. vars debutsymtom ofta är optikusneurit. I denna state-of-the-art-artikel får du lära dig mer om dessa sällsynta sjukdomar.

NMO eller NMOSD är en ovanlig inflammatorisk sjukdom i centrala nervsystemet, med inflammation i synnerven (optisk neurit) som utmärkande symtom. 

Tillståndet beskrevs redan 1894. Men diagnostiska kriterier för NMO fastställdes först 1999, och var då baserade på förekomst av

  1. optikusneurit (synnervsinflammation) 
  2. akut myelit (inflammation i ryggmärgen) och
  3. samtidig avsaknad av tecken på sjukdom i annan del av centrala nervsystemet (CNS).

En milstolpe för fastställandet av NMO-diagnosen nåddes 2004 med upptäckten av en antikropp som gick att mäta i blodet (akvaporin-4 förkortad AQP-4 IgG).

Nu skriver fyra läkare i tidskriften Neurologi i Sverige en fördjupande artikel om diagnostik och behandling av neuromyelitis optica. Artikeln berör hur diagnosen kan fastställas och hur den kan skiljas från till exempel synnervsinflammation vid multipel skleros (MS).

De skriver också om att tidigt diagnos och rätt behandling är viktig för de här patienterna.