Bild på nervceller.
Att bedriva nationell högspecialiserad vård innebär att vara en enhet som tar emot patienter från andra delar av Sverige. Foto: Pixabay.

Moyamoya blir nationellt vårduppdrag på Karolinska och Akademiska

Nyligen fick Karolinska ett nationellt uppdrag för att vårda barn och vuxna med moyamoya. Det är en allvarlig neurologisk sjukdom. Patienterna kommer ofta akut till sjukhus med förlamning i ena kroppshalvan, talsvårigheter eller synstörning och kan behöva opereras.

Även på Akademiska sjukhuset i Uppsala bedrivs högspecialiserad utredning och neurokirurgisk behandling av moyamoya.

Moyamoya kan leda till stroke eller påverka kognitiva funktioner som att tänka, förstå, uttrycka sig och minnas.

Moyamoya drabbar de stora artärerna i hjärnan. Sjukdomen gör gradvis kärlen trängre och blodflödet minskar, vilket orsakar syrebrist. För att kompensera syrebristen utvecklas ett nätverk av nya, tunna blodkärl i hjärnan. Denna kompensation kan vara otillräcklig och de nya småkärlen kan brista. Den ständiga försämringen gör att symtomen tilltar – hur mycket och hur snabbt, varierar mellan olika personer.

Sjukdomen upptäcks vid röntgen av hjärnan med datortomografisk angiografi (DTA) eller magnetresonansangiografi (MRA). 

– För de patienter där blodförsörjningen är uppenbart otillräcklig och hjärnan är hotad, krävs ett neurokirurgiskt ingrepp. Blodet leds förbi de trånga blodkärlen för att skapa ny blodförsörjning till de hotade områdena i hjärnan. Andra metoder syftar till att stimulera nya kärl att växa in i hjärnvävnaden. Både opererade och övriga patienter behandlas dessutom med acetylsalicylsyra för att hämma aktivering av blodplättar, säger Michael Mazya, biträdande överläkare och docent inom cerebrovaskulära sjukdomar och akut neurologi.

Akademiska sjukhuset i Uppsala

Även region Uppsala/Akademiska sjukhuset har tilldelats tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård för moyamoya.