En person i rullstol.
Många års fördröjning av diagnos vid IBM är vanlig. Foto: Peder Björling.

Inklusionskroppsmyosit förkortar överlevnaden

Ulrika Lindgren är doktorand och ST-läkare vid institutionen för biomedicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Hon har gjort en studie på patienter från Västra Götalandsregionen (VGR) som diagnostiserats med inklusionskroppsmyosit (IBM) åren 1985–2017.

I läkartidningen skriver hon ett referat om sin egen forskning:

Detta är den största beskrivna populationsbaserade kohorten av patienter med IBM. Resultaten visar att IBM förkortar överlevnaden och att det finns könsskillnader i både förekomst och klinisk bild.

"Vår förhoppning är att detta kan leda till ökad kännedom om symtomen vid IBM, förkortad tid från symtomdebut till dia­gnos och möjlighet till förbättrat omhändertagande med avseende på förväntade symtom och symtomprogress."