En person i rullstol.
Många års fördröjning av diagnos vid IBM är vanlig. Foto: Peder Björling.

Inklusionskroppsmyosit förkortar överlevnaden

Ulrika Lindgren är doktorand och ST-läkare vid institutionen för biomedicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Hon har gjort en studie på patienter från Västra Götalandsregionen (VGR) som diagnostiserats med inklusionskroppsmyosit (IBM) åren 1985–2017.

I läkartidningen skriver hon ett referat om sin egen forskning:

Detta är den största beskrivna populationsbaserade kohorten av patienter med IBM. Resultaten visar att IBM förkortar överlevnaden och att det finns könsskillnader i både förekomst och klinisk bild.

"Vår förhoppning är att detta kan leda till ökad kännedom om symtomen vid IBM, förkortad tid från symtomdebut till dia­gnos och möjlighet till förbättrat omhändertagande med avseende på förväntade symtom och symtomprogress."

Vi använder cookies för att ge dig en optimal användarupplevelse. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer i vår integritetspolicy: neuro.se/integritet