Bristen på neurologer slår mot icke akuta patienter

Lyssna på Neuro Kronobergs ordförande Jennie Hedrén Hasselros, i ett inslag från P4 Kronoberg.

Bristen på neurologer gör att patienter som inte har akuta problem får vänta onödigt länge på diagnoser i Kronoberg.

– Det är brist i Kronoberg för tillfället, det gör att man riskerar att få en försenad diagnos och därmed och försenad behandling, det säger Jennie Hedrén Hasselros, lokal ordförande i intresseorganisationen Neuro i Kronoberg.

I nuläget har Region Kronoberg tre neurologläkare anställda. Ett antal som långtifrån räcker för att ta hand om de patienter som behöver. Thomas Aronsson verksamhetschef vid medicinkliniken i Växjö, säger att han tror det skulle behövas fem, sex stycken läkare till.

– Vi har påbörjat utbildning av en grupp utbildningsläkare, men vi får vänta något år till innan de är klara, säger han.

Gå med i Neuroförbundet

För bara 32 kronor i månaden får du tillgång till råd, stöd och nätverk.

Jag vill gå med idag!