En spruta och en injektionsnål. Foto.
Östeuropa är attraktivt för kliniska prövningar på grund av att de som driver vårdcentraler är välutbildade och patienter har ett starkt incitament att delta då de ofta får bättre vård i en klinisk prövning än de får via hälsovårdssystemet. Foto: Pixabay.

Utveckling av MS-läkemedel störs av kriget i Ukraina

Många läkemedelsprövningar har tidigare utförts i Ryssland och Ukraina. Det innebär att kriget i Ukraina stör utvecklingen av en ny generation MS-läkemedel, enligt Dagens PS.

Cirka 20 till 30 procent av patienterna i det globala prövningsprogrammet för fenebrutinib MS har enligt läkemedelsbolaget Roche varit från Ukraina eller Ryssland och bolaget jobbar med att rekrytera nya patienter till läkemedelsprövningarna.

Läkemedelsbranschen kar kommit att oproportionerligt mycket förlita sig på Östeuropa för kliniska prövningar rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

När miljoner ukrainare har flytt till andra länder har läkemedelsindustrin ansträngt sig för att hitta sätt att hålla patienter i Ukraina inskrivna i kliniska prövningar.