Vi kan inte stoppa kriget, men..

Läget i krigets Ukraina är akut. När jag skriver det här är över fyra miljoner människor på flykt, enligt FN.  För många som lever med funktionsnedsättningar i Ukraina är situationen desperat. Åtskilliga kan inte lämna sina bostäder eller fly.

Samverkansorganisationen NAPD (National Assembly of Persons with Disabilities of Ukraine), motsvarigheten till Funktionsrätt Sverige, vädjar om stöd till sitt arbete för att hjälpa personer med funktionsnedsättningar. De organiserar cirka 100 medlemsförbund.  

Skyddsrummen otillgängliga

Tidigare erfarenheter av krig visar att personer med funktionsnedsättning står inför stor risk att bli övergivna, utsatta för våld, brist på tillgång till säkerhet och död. Nu rapporterar NAPD att det är precis det som sker i Ukraina. Till exempel är många av skyddsrummen i Ukraina otillgängliga vilket innebär att personer med funktionsnedsättning tvingas stanna hemma när flyglarmen går och ryska bomber faller över staden. 

Vi har varit i kontakt med NAPD och Neuro svarar på NAPDs vädjan om stöd. NAPD* hjälper funktionsnedsatta att få förnödenheter, komma till säkrare områden och att fly undan krigets fasor. 

Vi kan inte stoppa kriget. Men tillsammans kan vi lindra nöden. Kan du hjälpa en medmänniska som lever mitt i kriget?

Lise Lidbäck, Styrelseordförande

Neuro är en oberoende organisation specialiserad på neurologi. Vårt mål är att personer med neurologiska diagnoser ska få samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som alla andra.

*Vi kommer att stödja NAPD så länge förutsättningarna finns. När krisläget förändras kommer pengarna att användas för att stödja människor med funktionsnedsättning, i anknytning till kriget i Ukraina.