Solrosor i en vit vas mot en turkos trävägg. Foto.
En uppmaning till alla parter. Solrosen är Ukrainas nationalblomma. Foto: Pixabay.

Våra tankar är hos Ukrainas befolkning

, Lise Lidbäck

Det var med stor bestörtning och avsky som vi tog emot nyheten om Rysslands helt oprovocerade attack mot Ukraina natten till torsdagen den 24 februari. En attack som inte går att beskriva med ord. En attack mot allas vår frihet och demokrati.

Våra tankar är hos Ukrainas befolkning och inte minst de uppskattningsvis 2,7 miljoner människor som lever med olika funktionsnedsättningar och som drabbats hårt av bristande tillgänglighet till såväl skyddsrum som till livsviktiga läkemedel, sjukvård och hjälpmedel.

Som medlemsförbund i Funktionsrätt Sverige står vi givetvis helt bakom det öppna brev som European Disability Forum (EDF) som organiserar hela funktionsrättsrörelsen i Europa, riktat till alla parter; de europeiska institutionerna, till europeiska, ryska och ukrainska statschefer och till NATO.

I brevet uppmanas alla parter att säkerställa skyddet och säkerheten för personer med funktionsnedsättningar i Ukraina genom att respektera:

  • Deras skyldigheter enlig FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer som lever med funktionsnedsättning, med särskild betoning på artikel 11 om risksituationer och humanitära nödsituationer.
  • FN:s säkerhetsråds resolution 2475 (2019) om skydd av personer med funktionsnedsättning i konflikt.
  • Internationell humanitär rätt och de humanitära principerna.