En hand på ett rullstolshjul. Foto.
Behandlingsmöjligheterna vid Duschennes muskelatrofi är få. Främst används kortison mot muskelinflammation samt andra symtomdämpande läkemedel. Foto: Peder Björling.

Subventionen för läkemedel mot duchennes försvinner

Subventionen för läkemedlet Translarna mot Duchennes muskeldystrofi upphör 1 juli efter beslut av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

Subventionen av läkemedlet Translarna (ataluren) mot den svåra genetiska muskelsjukdomen Duchennes muskeldystrofi tas bort. Från och med 1 juli ingår behandlingen inte längre i läkemedelsförmånen.

Skälet till TLV:s ställningstagande är att nya data tyder på att läkemedlets effekt inte är lika stor som myndigheten antog vid beslutet om tidsbegränsad subvention 2019.

Våren 2019 tog TLV in Translarna i läkemedelsförmånen för patienter med Duchennes muskeldystrofi som fortfarande kunde gå. Subventionsbeslutet byggde på data som tydde på att behandlingen kunde fördröja förlusten av gångförmågan med omkring sju år.