Maja Havbring håller en skylt med ordet
Varje minut räknas när du drabbats av en stroke. Foto: Peder Björling.

Små förändringar kapar livsviktiga minuter på Karolinska

Karolinska universitetssjukhuset i Solna gör nu små justeringar i arbetssätten för att kapa livsviktiga minuter för patienter som är i behov av trombektomi efter en stroke.

Genom åren har flera arbeten gjorts för att snabba upp strokeflödet på sjukhuset. Nu har ett nytt förbättringsarbete inletts med målet att få ner tiderna från patientens ankomst till trombektomistart ytterligare.

Trombektomi innebär att den blodpropp som orsakat en stroke, tas ut manuellt via en sond som förs in via ljumsken. Varje kapad minut är viktig för patientens återhämtning efteråt.

Nytt förbättringsarbete ska minska tiderna

– Idag tar det 23 minuter från det att patienten kommer hit till angiolab tills vi sticker i ljumsken, berättar Åsa Kuntze Söderqvist, överläkare ME Neuroradiologi på sjukhusets webb.

I kvalitetsregistret över endovaskulär behandling av stroke, EVAS-registret, för 2020 kunde man dock se att på Sahlgrenska i Göteborg tar det 13 minuter. Så Karolinska  besökte dem för att ta reda på vad de gör snabbare och hur de kan lära av dem.