Skulle MS kunna vara en botbar sjukdom?

Stämmer det att vissa patienter med multipel skleros (MS) kan botas med hjälp av autolog blodstamcellsbehandling?

Det är fokus för en ny klinisk studie vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet där forskarna ska studera patienters immunförsvar på större detaljnivå.

– Autolog blodstamcellsbehandling, där stamceller tas från patientens eget blod, har visat sig ha god effekt för en del individer med MS. För att se om det finns stöd för att behandlingen även kan bota sjukdomen ska vi studera patienternas immunförsvar på större detaljnivå. Om det stämmer är det en av de få stora autoimmuna sjukdomarna som faktiskt går att bota. Det kan leda till att ambitionsnivån höjs för alla autoimmuna sjukdomar med bot som mål, säger Joachim Burman, överläkare på neurologkliniken på Akademiska sjukhuset och forskare vid Uppsala universitet, till sajten IT-hälsa.