Generellt foto från laboratorium.
Arbetet med studien inleddes redan 2006 med 110 patienter från USA, Storbritannien, Brasilien och Sverige. Bland dem som behandlades med blodstamcellstransplantation var 79 procent stabila utan tecken till sjukdomsaktivitet.

Effektiv behandling med blodstamcellstransplantation mot ms

Blodstamcellstransplantation har visat sig ge bättre effekt på skovvis ms än traditionell bromsmedicin. De resultaten kommer från en internationell studie som publiceras i Journal of the American medical association. Forskare från Akademiska sjukhuset har deltagit i arbetet.

– Resultaten visar på signifikant bättre resultat för ms-patienter som fick cytostatika i kombination med autolog blodstamcellstransplantation, där stamceller från blodet tas från patientens eget blod. En sak som verkligen överraskar är att de som fick blodstamcellstransplantation faktiskt förbättrades i sina symtom medan de som fick vanlig behandling överlag blev sämre, säger Joachim Burman, överläkare på neurologkliniken, Akademiska sjukhuset, som sedan flera år arbetat med studien och att utveckla behandlingsmetoden.

Arbetet med studien inleddes redan 2006 med 110 patienter från USA, Storbritannien, Brasilien och Sverige. Bland dem som behandlades med blodstamcellstransplantation var 79 procent stabila utan tecken till sjukdomsaktivitet. Siffran för kontrollgruppen var tre procent. 

I Sverige har den här metoden använts i drygt tio år och mer 200 personer med ms har genomgått blodstamcellstransplantation. Behandlingen syftar till att nollställa immunförsvaret så att det upphör att skada hjärnan.

– Cirka två av tre med ms som behandlats i Sverige har blivit stabila och klarar sig utan bromsmedicinering. Vi har goda skäl att tro att en del av dem som vi har behandlat har blivit botade från sjukdomen, berättar Joachim Burman.

Målgruppen för behandlingen har hittills varit patienter med aggressiv ms, som prövat mer kraftfull bromsmedicin utan tillfredställande resultat. Enligt Burman har de flesta varit yngre personer, som inte haft sjukdomen så länge, men som har ett ogynnsamt förlopp med sjukdomsaktivitet trots bromsbehandling. De nya forskningsrönen stöder nu en mer spridd användning, där även patienter som inte svara bra på vanlig bromsbehandling kan komma ifråga för blodstamcellstransplantation.