Nervsignaler mellan celler

Positiva resultat av studie om blodstamcellstransplantation

, Källa: Läkemedelsvärlden

Patienter med aggressiv skovvis multipel skleros tycks kunna bli helt friska med hjälp av blodstamcellstransplantation eller sk högdosbehandling.

I Sverige har högdosbehandling / blodstamcellstransplantation använts i mer än tio år för behandling av ms och andra neurologiska sjukdomar. Hittills har cirka 150 patienter med ms fått behandlingen, varav cirka två tredjedelar har klarat sig utan medicinering efter behandlingen.

– Vi har goda skäl att tro att en del av dem som vi har behandlat har blivit botade från sjukdomen, säger Joachim Burman, överläkare på neurologkliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Hittills har målgruppen för behandlingen varit patienter med aggressiv ms som prövat vanlig bromsmedicin utan tillräckligt bra resultat. De flesta har, enligt Joachim Burman, varit yngre personer som inte haft sjukdomen så länge, men där förloppet varit ogynnsamt.

De preliminära resultaten från den internationella multicenterstudien, MIST-studien, innebär sannolikt att fler kommer att kunna erbjudas behandlingen.

Läs hela artikeln i Läkemedelsvärlden.