Risker och komplikationer vid epilepsikirurgi undersökta

Chansen för barn och vuxna med svårbehandlad epilepsi att bli anfallsfria ökar om de kan opereras med epilepsikirurgi jämfört med om de fortsätter med enbart läkemedel. Trots de goda resultaten opereras bara en mindre andel av dem som bedöms kunna ha nytta av utredning och operation. En anledning kan vara att kirurgi upplevs som en riskfylld behandling, vilket leder till fördröjd remittering.

Johan Bjellvi är specialistläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg. I oktober i år lade han fram sin doktorsavhandling.

Som vid alla operationer finns det risker som patienterna behöver information om innan de tar ställning till operation. Det kan röra sig om kirurgiska komplikationer som infektion eller blödning och oväntad försämring av neurologiska funktioner. En liten andel patienter får fler eller allvarligare anfall efter operationen. Dessa negativa utfall är inte lika väl studerade som anfallsfrihet, enligt Johan Bjellvi.

Johan Bjellvis avhandling bygger på fyra delstudier om komplikationer och anfallsförsämring efter epilepsikirurgi.

 

Någon att prata med

Våra diagnosstödjare vet hur det är att leva med neurologisk diagnos.

Ring eller mejla