Om processen bakom riktlinjerna

Vill du fördjupa dig i processen och teorierna som ledde fram till förslaget om de första nationella riktlinjerna för epilepsivård? Då har du chansen nu, genom en kandidatuppsats inom offentlig förvaltning från Göteborgs universitet.

I väntan på en våg

Sammanfattning:

Denna studie handlar om policyprocessen och policyskapares arbete med att få igenom policyförslag. Studien behandlar styrmedel i form av nationella riktlinjer. Vad som undersöks är intressepolitiken på riksdagsnivå, för att få nationella riktlinjer för den neurologiska sjukdomen epilepsi.

Denna dokumentstudie kretsar kring intressepolitik på riksdagsnivå, varför de valda dokumenten i studien är riksdagsdokument i form av motioner, interpellationer och protokoll över interpellationsdebatter.

Den intressepolitik som utläses ur textmaterialet granskas utifrån John Kingdons teori om policyprocessen, om de tre policyströmmarna; problemströmmen, policyströmmen och den politiska strömmen.

Denna teori appliceras på studiens fall för att analysera förekomsten av policyfönster, en chans att driva igenom policys, vilket öppnas då de tre strömmarna sammanfaller. Intressepolitiken som bedrivs i Sveriges riksdag för att få nationella riktlinjer för epilepsi är i högsta grad kompatibel med de verktyg som finns till hands, enligt teorin om policyströmmar och policyfönster. Resultatet visar att de tre strömmarna förekommer och även stunder då fönster ”borde” uppstå.

Det finns ännu ej riktlinjer för epilepsi, och orsaken till detta analyseras utifrån delar av Kingdons teori om de negativa aspekterna som försvårar sammanstrålningen av strömmarna och som förklarar situationer då policyfönster kan utebli.

Om uppsatsen

Kandidatuppsats i Offentlig förvaltning
Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet
Kajsa Samuelsson
Handledare: Louise Skoog
Examinator: Ylva Norén Bretzer

Prenumerera på Neuros nyhetsbrev

Anmäl dig här

Genom att anmäla mig till Neuros nyhetsbrev godkänner jag att mina uppgifter behandlas i enlighet med GDPR och Neuros integritetspolicy (neuro.se/integritet)

Var god ange en giltig e-postadress

Prenumerera

Vi använder cookies för att ge dig en optimal användarupplevelse. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer i vår integritetspolicy: neuro.se/integritet