Skärmklipp från dokumentären med spädbarnet Roy.
Dokumentären "Roy måste leva" som sändes 2017 handlade om Spinraza och SMA.

Nya data för Spinraza bekräftar bibehållen effekt

Nya data för Spinraza (nusinersen) bekräftar bibehållen effekt och säkerhet över tid för ett brett spektrum av patienter med spinal muskel atrofi (SMA).

Nyheten i korthet:

  • Behandling med Spinraza förbättrade eller stabiliserade motoriska funktioner hos olika typer av patienter, inklusive unga vuxna.
  • Spinrazas långsiktiga säkerhetsprofil var densamma för ett brett spektrum av åldrar och typer av SMA.
  • Nya data bidrar till den betydande mängden evidens som bekräftar den kliniskt meningsfulla och kvarstående nyttan som Spinraza ger hos småbarn, barn och unga vuxna behandlade i upp till sex och ett halvt år.