En person med ett spädbarn i famnen. Foto.
När ett medicinskt område utses till nationell högspecialiserad vård av Socialstyrelsen handlar det om ovanliga sjukdomar som kräver högspecialiserad vård. Fördelen med att koncentrera vården på några få händer är att det ger erfarenhet. Foto: Håkan Sjunnesson, Neuro.

Karolinska ett av två centra som får utföra diagnostik av embryon vid provrörsbefruktning

Karolinska tilldelas preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD), som nationell högspecialiserad vård.

Karolinska är ett av två centra i landet som får utföra diagnostik av embryon vid provrörsbefruktning för att hjälpa familjer med svåra ärftliga sjukdomar, till exempel Huntingtons sjukdom eller Duchennes muskeldystrofi.

Preimplantatorisk genetisk diagnostik, PGD, som metoden kallas - drivs av Reproduktionsmedicin och Klinisk genetik på Karolinska Universitetssjukhuset, som tillsammans utvecklat detta under 20 år.

- Att vi får tillstånd för nationell högspecialiserad vård är ett erkännande av vårt gemensamma arbete. Vi är fantastiskt glada och stolta säger Elisabet Syk Lundberg, professor och överläkare på Klinisk genetik i ett pressmeddelande.

PGD är, enligt svensk lag, enbart tillåten för par som har svåra genetiska sjukdomar i släkten som deras barn riskerar att ärva, till exempel Duchennes muskeldystrofi, Huntingtons sjukdom eller blödarsjuka.