Fel i produktion av ”kärlekshormonet”

Vid Huntingtons sjukdom påverkas motoriken, men även den psykiska hälsan. Studier som genomförts i Lund tyder på att det beror på biologiska förändringar i hjärnan.

Ofta upptäcks Huntingtons sjukdom i samband med att patienten uppvisar typiska ofrivilliga rörelser, som beror på förändringar i ett av hjärnans motoriska centrum. Men även den psykiska hälsan påverkas, ibland långt innan dessa rörelseförändringar uppstår. Det var när forskare vid Lunds universitet studerade delar av hjärnan som är involverade i kroppens känslomässiga kontroll som de fick en ledtråd till varför.

– När vi jämförde donerad hjärnvävnad från avlidna personer med Huntingtons sjukdom med hjärnvävnad från personer utan någon känd neurodegenerativ sjukdom såg vi att personerna med Huntingtons sjukdom hade betydligt mindre antal celler i hjärnan som tillverkar hormonet oxytocin, berättar Sanaz Gabery för sajten Vetenskap & hälsa. 

Idag är Sanaz Gabery disputerad forskare men var vid den här tiden doktorand i Åsa Peterséns forskargrupp i Lund.

Fynden som forskargruppen gjorde 2010 fick stor uppmärksamhet och idag pågår fortsatt forskning runt om i världen som bygger på forskargruppens upptäckt.

Kanske skulle det i framtiden vara möjligt att använda oxytocinet som ett signalämne för psykiatriska aspekter vid Huntingtons sjukdom, säger forskaren Rachel Cheong.

Stöd oss

Ge ett bidrag till kampen mot neurologiska sjukdomar.

Ge en gåva