En lastbil med tunga rör i lasten
Tidigare fanns en så kallad undantagsregel för yrkesförare som haft epilepsi. Då räckte det att föraren varit anfallsfri i fem år. 2017 tog Transportstyrelsen bort undantagsregleringen för att leva upp till kraven i EUs direktiv. Foto: Pixabay.com

De driver ärende om epilepsimedicinering och högre körkortsbehörigheter

Kammarrätten ska pröva huruvida epilepsimedicinering utgör hinder för innehav av högre körkortsbehörigheter. Ett principiellt viktigt ärende för flera yrkesförare. Det är Sveriges Åkerier (SÅ) som driver frågan.

Ärendet gäller en man som fått en del av sina behörigheter återkallade av Transportstyrelsen. I samband med att mannen ansökte om att förlänga sitt körkort fann Transportstyrelsen att han haft två epileptiska anfall år 1988 och sedan dess medicinerat mot epilepsi. Inga anfall har inträffat sedan 80-talet.

Som skäl för återkallelse angav Transportstyrelsen att mannen inte uppfyller de medicinska kraven för innehav för behörigheter C1, C1E, C och CE eftersom han medicinerar mot epilepsi och att medicineringen i sig utgör hinder för innehav.

SÅ Juridik har nu överklagat domen till kammarrätten som meddelat prövningstillstånd.

Stöd forskningen om epilepsi

Din gåva gör skillnad.

Ge en gåva