Använd kunskapen för att förhindra stroke

Ledande diabetes- och hjärtexperter är frustrerade: Vi har kunskapen, så varför räddar vi inte liv?

Debattartikel av Thomas Magnusson, förbundsordförande Diabetesorganisationen i Sverige.

"Människor med typ 2-diabetes löper två till fyra gånger större risk att drabbas av hjärtinfarkt eller stroke jämfört med personer utan diabetes."

" Egentligen är de flesta överens om hur man kan skydda diabetespatienter från hjärtkärlkomplikationer. Men en sådan patient kan komma i kontakt med många delar av sjukvården och kan det vara så att man bara behöver bestämma när man ska agera och inte förutsätta att någon annan kommer att ta ansvar för att något görs?"

Stöd forskningen om stroke

Din gåva gör skillnad.

Ge en gåva