Umeå universitetssjukhus. Foto.
Foto: Umeå universitet.

Covid-19:s effekter på nervsystemet studeras i nytt projekt

Ett europeiskt forskningsprojekt ska i fem år bland annat undersöka neurologiska långtidseffekter efter genomgången infektion i covid-19, något som håller på att bli ett samhällsproblem. Umeå universitet är ett av tio lärosäten i sju länder som ingår i projektet.

Övergripande handlar projektet Neurocov om att förstå samspelet mellan nervvävnaden och det inflammatoriska svar som immunförsvaret utlöser vid covid-19-infektion

- Vi kommer att använda oss av populationsdata för den svenska befolkningen för att kartlägga riskfaktorer för långtidscovid och undersöka vilka neurologiska och psykiatriska aspekter som finns för individer som smittats med viruset SARS-CoV-2, säger Anne-Marie Fors Connolly vid Umeå universitet som leder den svenska delen av forskningen i projektet Neurocov.

Bild på Louise Hoffsten, Stockholm.

Därför är jag med i Neuro

Louise Hoffsten: "Klart att man måste vara med i Neuro! Inte minst eftersom de arbetar med neurologiska sjukdomar och bidrar till insamling till forskning. Det är ett jättebra förbund att vara med i när man har frågor och vill ha svar. Man kan få juridisk hjälp. Man ska helt enkelt vara med!"

Gå med idag!