Flik 21 - Motioner vid 2017 års förbundskongress

Sidan uppdateras..

Motioner att behandla under respektive dagordningspunkt

7 Beslut om nomineringstidens utgång

1, 2 och 3 Nomineringstidens längd - Hämta här (PDF-dokument, 175 kB)

13 Arvoden för förtroendevalda

4 och 5 Visstidsanställd ordförande - Hämta här (PDF-dokument, 154 kB)

14 Val av styrelse

6 Begränsad mandattid - Hämta här (PDF-dokument, 137 kB)

7 Ordförandes mandattid - Hämta här (PDF-dokument, 152 kB)

17 Förslag om medlemsavgifter

8 Enhetlig medlemsavgift - Hämta här

9 Stödmedlemskap - Hämta här

10 Medlemsavgifternas storlek - Hämta här (PDF-dokument, 103 kB)

18 Förslag om föreningslivet imorgon

11 Länsförbunden inom förbundet - Hämta här

12 Regionombudspersoner - Hämta här

13 och 14 En plattare organisation - Hämta här

19 Förslag om samordnad opinionsbildning

Opinion – nivå 1

Rehabilitering

15, 16 och 17 Hästunderstödd terapi - Hämta här

18 Folkhälsa och rehabilitering - Hämta här

19 Fysisk träning - Hämta här

20 Rehabilitering - Hämta här

21 Hälsa för alla - Hämta här

Opinion – nivå 2

Hjälpmedel

22 Jourreparation av elrullstolar - Hämta här

23 Hjälpmedel - Hämta här

Arbetsmarknad

24 Flexjobb - Hämta här

LSS

25 Utökad assistans efter 65 år - Hämta här

26 Återta LSS - Hämta här (PDF-dokument, 76 kB)

Transport

27 Fler rullstolsplatser på X 2000 - Hämta här

28 och 29 Bilstöd - Hämta här

Tillgänglighet

30 Bostadsanpassning - Hämta här

31 Rullstolsplatser, evenemang - Hämta här

32 Tillgänglighet hos polisen - Hämta här

33 Tillgänglighet inom detaljhandeln - Hämta här

Opinion - övrigt

34 Jämställdhet - Hämta här

35 Medlemmars ekonomi - Hämta här

20 Förslag om demokrati

36 Avsätt medel för kongress - Hämta här

21 Motioner vid 2017 års förbundskongress

37 Verkställande av kongressbeslut - Hämta här

38 och 39 Från NHR till Neuroförbundet - Hämta här

40 Lokalföreningarnas namn - Hämta här

41 och 42 Medlemsregistret KomMed - Hämta här

43, 44 och 45 Moderator för sociala medier - Hämta här (PDF-dokument, 172 kB)

46 Tillgänglig kongress - Hämta här

47 och 48 Tillgänglig kongress - Hämta här

49 Aktivt ungdomsarbete - Hämta här

50 Medicinskt sakkunnig - Hämta här

51 och 52 Medel för resor ur Neurofonden - Hämta här

53 Juridisk rådgivning - Hämta här

54 och 55 Rättsombud och medlemsavgift - Hämta här

56 Diagnoskort - Hämta här

57 Hedersmedlem - Hämta här

23 Stadgeändringar

58, 59, 60 och 61 Att bilda länsförbund - Hämta här

62 och 63 Politiska förtroendeuppdrag - Hämta här

64 Karantän för anställd personal - Hämta här