Styrelse

Förbundsstyrelsen ansvarar för att förbundets verksamhet organiseras effektivt och i enlighet med förbundets ändamål, utövar tillsyn över förbundets befattningshavare samt har att tillse att förbundets redovisning och medelsförvaltning är ordnade på betryggande sätt.

Neuros styrelse för åren 2017-2021

 • Lise Lidbäck

  Lise Lidbäck

  Förbundsordförande Tel: 08-677 70 10
 • Johanna Andersson

  Johanna Andersson

  1:e vice ordförande Tel: 08-677 70 10
 • Johan Gunnarson

  Johan Gunnarson

  2:e vice ordförande Tel: 08-677 70 10
 • Gunilla Nilsson

  Gunilla Nilsson

  Kassaförvaltare Tel: 08-677 70 10
 • Karin Rudling

  Karin Rudling

  Ledamot Tel: 08-677 70 10
 • Patrik Magnusson

  Patrik Magnusson

  Ledamot Tel: 08-677 70 10
 • Peder Westerberg

  Peder Westerberg

  Ledamot Tel: 08-677 70 10
 • Petra Nilsson

  Petra Nilsson

  Ledamot Tel: 08-677 70 10
 • Uno Johansson

  Uno Johansson

  Ledamot Tel: 08-677 70 10
 • Ann Bubére

  Ann Bubére

  Suppleant Tel: 08-677 70 10
 • Kerstin Kjellin

  Kerstin Kjellin

  Suppleant Tel: 08-677 70 10
 • Therese Lange

  Therese Lange

  Suppleant Tel: 08-677 70 10

Innehållsansvarig: Caroline Kåhre

Stöd oss

Din gåva gör att vi kan fortsätta kämpa för ett samhälle där alla har samma möjligheter och rättigheter.

Ge en gåva

Starta egen förening

Hittar du ingen förening som passar? Starta en egen!

Sätt igång