Styrelse och ledning

Förbundsstyrelsen ansvarar för att förbundets verksamhet organiseras effektivt och i enlighet med förbundets ändamål, utövar tillsyn över förbundets befattningshavare samt har att tillse att förbundets redovisning och medelsförvaltning är ordnade på betryggande sätt.

Neuros styrelse för åren 2017-2021

Ledningsgrupp

Neuros ledningsgrupp består av Kristina Niemi, Caroline Kåhre och Max Ney.

Kristina Niemi

Kanslichef

Kristina har examen från apotekarprogrammet vid Uppsala universitet och har tidigare haft ett flertal chefstjänster inom apoteksbranschen. Hon har även varit förbundsdirektör på Sveriges Farmaceuter.

CV på LinkedIn

Caroline Kåhre

Ekonomichef

Caroline har en civilekonomexamen från Linköpings universitet och har haft ett flertal tjänster som controller vid bland annat Karolinska Institutet, Kommunal och Botkyrka kommun.

CV på LinkedIn

Max Ney

Kommunikationschef

Max har gått Entreprenörsprogrammet vid Södertörns högskola och har en fil. kand i statskunskap. Har arbetat med opinionsbildning och marknadsföring, både som kommunikationskonsult och politisk sakkunnig, på riks- och landstingsnivå. Var tidigare kommunikationschef på Veidekke.

CV på LinkedIn

Innehållsansvarig: Caroline Kåhre

Stöd oss

Din gåva gör att vi kan fortsätta kämpa för ett samhälle där alla har samma möjligheter och rättigheter.

Ge en gåva idag!

Starta egen förening

Hittar du ingen förening som passar? Starta en egen!

Sätt igång