Frågor och svar om kampanjen

Hur kan jag bidra?

Du kan bidra med att ge en valfri gåva till insamlingen.

Givetvis kan du även skapa egen insamling, cykla med en delsträcka samt hjälpa till att engagera fler.

https://egnainsamlingar.neuro.se/projects/cykelkampanj

 

Kan jag starta en egen insamling som del av kampanjen?

Ja.  

Hör av dig till cornelia.graje@neuro.se för att få mer information.  

Kan jag cykla med?

Ja.  

Vill ni cykla med hör ni av er till cornelia.graje@neuro.se så får ni reda på detaljerad väg och så sätts en insamling upp i ert namn. Startavgiften för att cykla med är en donation till er insamling.   

Hur kan jag som företag bidra?

Det finns flera sätt för dig som företag att bidra.  

Vill ni ge en gåva eller sponsra med något som underlättar kampanjen, läs mer här: https://neuro.se/neuro-on-tour-2023/aer-du-foeretag-eller-organisation-som-vill-sponsra-neuro/ 

Vill ni cykla med, läs mer här: https://neuro.se/neuro-on-tour-2023/vill-ditt-foeretag-eller-foerening-cykla-med/ 

Pengarna som samlas in under kampanjen går till neurologisk forskning och Neuroförbundets verksamhet. Vad innebär det?

Insamlade medel går till att stödja Neuroförbundets vision om att personer som lever med neurologiska diagnoser ska ha samma möjligheter som alla andra. Vår verksamhet står på tre ben.
Vi bildar opinion, stödjer våra medlemmar och ger bidrag till forskning.

Vårt opinionsarbete går ut på att skapa ett samhälle där alla med neurologiska diagnoser har samma möjligheter som andra. Fokus ligger på frågor kring rehabilitering, hjälpmedel, LSS och socialförsäkring.

I vår verksamhet erbjuder vi aktiviteter och gemenskap, håller föreläsningar, ger juridisk rådgivning samt diagnos- och anhörigstöd.

Varje år delar vi ut flera miljoner i bidrag till forskningsprojekt för neurologiska sjukdomar. Vi delar i stor utsträckning ut bidrag till projekt där vi ser att resultaten kan komma sjuka människor till godo inom en relativt snar framtid.

Neuroförbundet har 90-konto.

  

Vad är neurologiska diagnoser och symtom?

Neurologiska diagnoser och symtom innebär sjukdomar eller skador i nervsystemet där hjärna, ryggmärg och nerver ingår.

Nervsystemet har flera viktiga uppgifter i kroppen. Man kan säga att nervsystemet förmedlar kontakten mellan kroppens olika delar för att allt ska fungera. Det kan liknas vid ett stort telefonnät med en massa olika ledningar. Nervsignalerna skickas genom kroppen mellan olika kroppsdelar och hjärnan.

Det är nervsystemet som gör att du kan gå, springa och röra dig på olika sätt. Nervsystemet förmedlar också signaler så du blir medveten om vad du ser, hör och känner. Men även olika inre organ, som muskler och körtlar styrs av nervsystemet.

Det finns flera hundra olika sjukdomar som kan uppstå i nervsystemet. De flesta är mycket ovanliga. Hur hjärnan, ryggmärgen och nerverna påverkas beror på vilken sjukdom det gäller. Vissa sjukdomar och symtom syns inte alltid för andra.

Läkare som är specialiserade på skador och sjukdomar i nervsystemet kallas neurologer

Läs mer om nervsystemet och om olika diagnoser och symtom på neuro.se