Styrelsen

Styrelsen för Neuro Västerbottens län.

Ordförande:
Peder Westerberg
E-post: peder.westerberg@umea.se
Telefon: 070-617 90 01

Vice Ordförande:
Anders Jonsson / Neuro Umebygden
E-post: anders.jonsson@alo.se
Telefon 070-545 43 55

Sekreterare:
Camilla Björnehall / Neuro Umebygden
E-post: camilla.bjornehall@gmail.com
Telefon: 070-338 28 04

Vice Sekreterare:
Karin Nilsson / Neuro Umebygden
E-post: karin.nilsson69@bredband.net
Telefon: 072-207 77 17

Mari Johansson / Neuro Södra Lappmarken
E-post: vickan6@hotmail.com
Telefon: 070-629 86 57

Stellan Berglund / Neuro Skellefteå
E-post: stellan.skelleftea@gmail.com 
Telefon: 070-589 06 53