Nyhetsbrev 1, 2018

God fortsättning på det nya året!

Vid Neuroförbundet Västerbottens senaste styrelsemöte visade det sig att vi har både på lokal och länsnivå haft ett stort engagemang och medverkat i för oss och våra medlemmar viktiga frågor. Allt i enlighet mot målet: Att människor med neurologiska diagnoser skall ha samma rättigheter och möjligheter som alla andra medborgare.

Genomförda aktiviteter

Vi har deltagit i flera av HSO´s arbetsgrupper bl.a., i samverkan kring LSS-frågor, med trafikverket, samverkan i Forum för folkhälsofrågor samt i brukarrådet.

Lokalföreningarna har bidragit stort både med att bedriva opinionsarbete och viktig "medlemsvård." Det har anordnats föreläsningar, olika typer av träning/egenvård, medverkat till fantastiska naturupplevelser och social samvaro med kulinariska inslag. Fantastiskt bra arbete viktigt för oss och våra medlemmars välbefinnande och underlättar vid medlemsvärvning.

Marianne Sandström har deltagit i konferensen "Vissa behöver mer för att få lika mycket" som anordnats av Nämnden för folkhälsa och primärvård.

Planerade aktiviteter

Den 22/2 kallar Neuro -Huvud-Hals-Centrum (NHHC) till Brukarråd. Finns det sjukvårdsfrågor som ni i lokalföreningarna vill väcka så hör av er till Marianne och Gunilla.

Vårt projekt/opinionsarbete "Hälsa för alla – även för personer med Neurologisk diagnos," fortskrider, vi har en ny medarbetare i arbetsgruppen, Mats Nilsson han är vår uppgiftsman till Hälsobro i Örebro och skall bistå oss om ansökan till allmänna arvsfonden blir aktuell. Marianne har presenterat verksamheten Hälsobro som det goda exemplet på ett anpassat gym för personer med funktionsnedsättning. Vi fick god respons från flera aktörer och nu har äntligen Nämnden för folkhälsa och primärvård tagit till sig vårt arbete och behandlar frågan om anpassat gym till alla personer med funktionsnedsättning vid nästa möte den 15/2.

Anders har kontaktats av Andreas Elveljung från Aktiv Assistans, Andreas besökte oss vid vårt AU möte i dec. Han informerade om IKSU Sports satsning på anpassad träning under ledning av Amanda Stendahl. Amanda har ett företag som heter Dream Goal International, Hennes fokus ligger på coachning och att ge individer en möjlighet att känna rörelseglädje. Vi känner oss inte övertygade att detta är rätt verksamhet för vårt projektet, men vi avser göra ett studiebesök. Det skulle vara värdefullt att få några medlemmar som tränar på gym att testa detta , så därför kommer jag i första hand att kontakta tisdagsgruppen för detta.

Kom ihåg! Vi tar tacksamt emot synpunkter med konstruktiva idéer för att vårt gemensamma "projekt" skall lyckas.

Att svara på Neuroförbundets rehabenkät.
Styrelsemöte i Lycksele den 10 februari.
Årsmöte i Lycksele förslag 14 april
För mer detaljer under varje rubrik se senaste protokollet

Vid datorn Marianne!