Nyhetsbrev 1, 2017

God fortsättning på det nya året!

Vid Neuroförbundet Västerbottens senaste styrelsemöte den 26/11 visade det sig att vi har både på lokal och länsnivå haft ett stort engagemang och medverkat i för oss och våra medlemmar viktiga frågor. Allt i enlighet mot målet: Att människor med neurologiska diagnoser skall ha samma rättigheter och möjligheter som alla andra medborgare.

Genomförda aktiviteter

Vi har deltagit i flera av HSO´s arbetsgrupper bl.a. samverkan kring LSS-frågor, samverkan i Forum för folkhälsofrågor och Neurocentrums Brukarråd.

Lokalföreningarna har bidragit stort både med att bedriva opinionsarbete och viktig "medlemsvård." Det har anordnats föreläsningar, olika typer av träning/egenvård, resor, medverkat vid Brainbus besök i Lycksele, Skellefteå och Umeå och sist men inte minst, haft fantastiska naturupplevelser och social samvaro med kulinariska inslag. Fantastiskt bra arbete viktigt för oss och våra medlemmars välbefinnande och underlättar vid medlemsvärvning.

Marianne Sandström och Gunilla Janzén har nu varit till Hälsobro i Örebro på det planerade studiebesöket. Syftet var att få ta del av deras process med att verkställa denna anpassade träningsverksamhet. Studiebesöket gav oss idéer om fantastisk bra utrustning och att det finns stor efterfrågan av deras utbud. Det gav oss också insikt om att vår ambition att verka för samverkan mellan landsting, kommun och privata aktörer är rätt väg att gå för att lyckas långsiktigt.

Planerade aktiviteter

Den 9/2 kallar Neurocentrum till Brukarråd. Finns det sjukvårdsfrågor som ni i lokalföreningarna vill väcka så hör av er till Marianne och Gunilla.

Den 12-13/3 inför Neuroförbundets kongress 2017 inbjuder förbundet till en konferens vid Sunderbyns folkhögskola. Lokalföreningarna skall ha fått inbjudan.

Den 31 maj på Internationella MS-dagen anordnar MS fonden i samverkan med oss och Neurorehab Sävar en konferens med det preliminära arbetsnamnet MS utifrån ett hälsoperspektiv. Bevaka mer info. på MS-fondens hemsida WWW.msfonden.se där mer information kommer att läggas senare under våren.

Vårt projekt/opinionsarbete "Hälsa för alla – även för personer med Neurologisk diagnos," fortskrider, vi har en ny medarbetare i arbetsgruppen, Mats Nilsson, som tipsade oss om Hälsobro. Vi söker nu aktivt fler samarbetspartners inom HSO och återkommer med mer info. allt eftersom arbetet fortskrider.

Kom ihåg! Vi tar tacksamt emot synpunkter med konstruktiva idéer för att vårt gemensamma "projekt" skall lyckas.

Vid datorn Marianne