Nyhetsbrev 1, 2016

Neuroförbundet Västerbotten - Årets första Nyhetsbrev!

1. "Projekt Hälsa för alla"

Vid Neuroförbundet Västerbottens senaste styrelsemöte den 21/2 gjordes en analys av vårt projekt " Hälsa för alla – även för personer med Neurologisk diagnos?" Vi kom då fram till att vi nu under våren skall följa upp de kontakter som tagits för att kunna gå vidare och kräva besked från beslutsfattare/politiker och om vi inte når framgång är det tid att lämna ett inlägg till media.

De kontakter som tagits och skall följas upp är;

Landstingets hälsocoach, Marianne

USM, Marianne

TENTON GYM / Ersboda, Marianne

Forum för hälsofrågor, Anders

De funderingar på hur våra vänner i Skellefteå finansierar sin träning har vi fått svar på av Fredrik en eldsjäl inom handikappidrotten i Skellefteå. TRÄNINGSVERKET är en ideell förening, som har aktivitetsstöd från riksidrottsförbundet samt lokalbidrag från kommunen. Utrustning hade han själv skrapat ihop (begagnad) . De har varken lyft eller tippbräda. Inte heller anpassade cyklar.

Vi ser det inte som någon varaktig lösning att lösa träningsbehov på ideell basis. Det är samhällets skyldighet att ALLA medborgare skall få möjlighet att utöva fysisk aktivitet på lika villkor även om den måste vara anpassad! Fredrik hänvisade mig till Sofia Gustavsson vid Västerbottens Idrottsförbund. De har lokal på Dragonskolan och bedriver olika sporter som t.ex. innebandy. Skall vi gå vidare eller stänga detta spår?

PROJEKTETS NÄSTA FAS

Fortsätta vår opinionsbildning riktat mot våra politiker och berörda beslutsfattare;

Vi presenterar en sammanställning av vår kartläggning. Den visar att inget av Umeås största gymföretag (de som är rekommenderade i landstingets aktivitetskatalog) kan erbjuda de träningsmöjligheter vi behöver.
Vi presenterar Neuroförbundets Rehabrapport 2015 med fokus på egenvård/motion
Vi presenterar konsekvenser av utebliven fysisk aktivitet, hinder och faktorer som stimulerar, utifrån aktuell forskning
Andra källor?
Vi avser att även att lägga fram egna förslag till lösningar
Har du frågor, funderingar eller synpunkter på projektet vill vi att du hör av dig till; Marianne.ke@live.seel. mobil: 070- 5099722

Med vänlig hälsning
Marianne Sandström, talesperson för projektet "Hälsa för alla även för personer med Neurologisk diagnos?"

Övriga nyheter från länsförbundet

Genomförda aktiviteter

1. Deltagit i HSO´s temadag "Bemötande i vård och rehabilitering" . Dagen blev en succé. Publiken var mycket förväntansfull inför dagen, både föreläsare och publik uttryckte mycket positiv respons i minglet efter varje sittning.

Att bemötandet som är så viktigt kan bli så fel vet vi allt för väl men att rätt bemötande kan betyda så mycket vittnade Petra Mede om på ett mycket starkt och samtidigt humoristiskt sätt, ett "Petra Mede sätt" .

Vi fick även med oss att en viktig orsak till de "tabbar" som dagligen görs inom hälso-och sjukvården i huvudsak har strukturella orsaker dvs. för lite tid till varje möte. Det framkom att det är en verklighet, som professionen själv måste uppmärksamma och inte acceptera. Detta görs men vägen till förändring är krokig och lång och vi "patienter" blir fler, äldre och mer pålästa. Inte enklare att avfärda för personalen (min egen reflektion). Enligt den nya patientlagen skall vi bli mer delaktiga, medskapande i vår egen rehabiliteringsprocess. Det kan bli framtidens lösning på dagens problem. Men först måste vi lära om både vi presumtiva patienter och sjukvårdens änglar och demoner. Bemötandekonferensen skall vi se som ett startskott till förändring!

2. Neurocentrums Brukarråd träffades 150211. Minnesanteckningar från denna finns utlagd på vår hemsida. Särskilt att notera: Fr o m 160301 ingår Strokecentrum i Neurocentrum

Planerade aktiviteter
Värvning av "Medlemsambassadörer" Roger Lindahl redogjorde vid styrelsemötet den 21/2 för ett nytt projekt "Medlemsambassadörer", som pågår i några länsförbund . Roger skickar material om detta till vår ordförande. Det kommer att komma mer från oss om detta så håll er uppdaterade via hemsidan, DET KOMMER MERA!

OBS!

Nästa Styrelsemöte I Lycksele söndag 10 april kl 12:00

Årsmötet går av stapeln i Umeå den 23 april

Kom och var med ALLA behövs!

Vid datorn Marianne!