Minnesanteckning Brukarrådet 160211

Närvarande: Hildur Lindqvist afasiförening, Urban Clarin nackskadeförbundet, Gun Ingvarsson HSO och Hjärnkraft, Bengt-Erik Johansson Parkinsonföreningen. Från Neurocentrum Hans Lindsten, Mona Jakobsson, Birger Mattsson, Marianne Spångberg, Linda Fromheden och Gerd Lundström.

Minnesanteckning förda av Gerd Lundström.

Hans Lindsten informerade om nyheter i Neurocentrum.

- Från och med 1 mars tillhör strokecenter Neurocentrum. Akutvården och rehabiliteringen för personer med stroke är utvecklingsområden.
- Carf (Comisson on Accreditaion of Rehabilitation Facilities) – det är ett ackrediteringssystem som funnits sedan 60- talet. Det är 10 kliniker i Sverige som är ackrediterade och 70 000 kliniker i världen. I dagsläget är smärtrehab ackrediterat enligt Carf. Under det närmaste året kommer Neruorehab NUS och Neurorehab Sävar att upprätta ansökan om ackreditering. Efter ansökan granskas klinikerna, granskarna tittar på hur vi arbetar t ex hur dokumentation sker, patientnöjdhet, delaktighet. Granskarna intervjuar patienter, medarbetare och andra berörda aktörer. Man kan bli ackrediterad 3 år eller 1 år, det innebär att det är ett långsiktigt kvalitetsarbete. Syftet med ackrediteringen är att bedriva en kvalitetssäker rehabilitering för våra målgrupper.

Fråga från patientföreningarna om det finns någon kontaktsköterska kopplad till stroke. Om det finns, hur långt sträcker sig ansvaret? Vi tar med frågan till nästa Brukarråd.

HSO – minnesanteckningar från Brukarrådet arkiveras hos HSO.

HSO har tillsammans med Hjärnkraft planer på att ordna en föreläsningsserie. De önskar tips på förläsare som kan vara intressanta! Ni kan vända er till Gun Ingvarsson om ni har några tips.

Använder sig NC av socialstyrelsens skrift "Min guide till säker vård"?
Delar av den används vid neurologmottagningen. Syftet med den skriften är att den ska vara patientens eget dokument och att de ansvarar för att ha den med vid besök inom hälso- och sjukvården.

Världsparkinsondagen är i år den 14 april. Parkinsonföreningen efterlyser intressanta föreläsare eller deltagare i diskussionspanel. Ide till tema för detta år är att belysa anhörigfrågan lite extra. Bengt-Erik Johansson tar emot tips på föreläsare.

Parkinsonföreningens medlemmar i Skellefteå efterfrågar möjlighet att koppla upp sig via telemedicin för kontakt med sjuksköterska, läkare vid neurologen. Det kan finnas möjlighet, Marianne Spångberg tar frågan med till Mona Edström ssk.

Information från föreningarna!
Parkinsonföreningen undrar också om det finns fler projekt liknande det som Jan Linder bedriver för medicinjustering. Det finns även möjlighet att kontrollera sömnrytmen.

Bengt-Erik meddelar också att föreningens medlemmar är mycket nöjda med vården inom NC.

Nackskadeföreningen beskriver att det är problem med uppföljning i sjukvården när medlemmar efter några år får nya symtom som de upplever nonchaleras av hälso- och sjukvården. De ideala skulle vara att det finns en klinik på sjukhuset med en sköterska som de kan vända sig till för att ställa frågor.

Det här är ett nationellt problem, det finns verksamhet på KI och i Lund. Föreningarna i de nordliga länen planerar att söka pengar i Allmänna arvsfonden till ett projekt för att få möjlighet att prova om det kan vara en lösning med en kontaktsköterska för målgruppen.

Nackskadeföreningen planerar för "Prova på dagar" i Skellefteå månadsskiftet sep-okt. det kommer att erbjudas ett 20 tal aktiviteter bl a yoga, dans, go kart och smide. En möjlighet för nackskadade att få prova att tänja sina gränser och se hur mycket man tål. Finns intresse inom NC att komma och titta?
Nackskadeföreningen firar i år 60-års jubileum. Det kommer att firas på Folkets Hus den 4 april, landshövdingen kommer att inviga firandet. Nils Bergenström NPS kommer att föreläsa om hjärntrötthet.

Afasiföreningen frågar vad som hänt med den heltidstjänst som logoped som inrättades 2004, vart tog den vägen?
Telefonkontakt med Gunilla Janzén (efter mötet) som svarar att – logopedsektionen fick tjänsteutrymmet och det var 75 % som var öronmärkt för stroke. Det har som mest varit logoped tillgänglig två dagar i veckan vid NRS. Det finns möjlighet för patienter med kvarstående behov av logopedkontakt att få gå till logopedmottagningen. Behovet vid NRS är inte lika stort i dagsläget när vi inte längre har de subakuta strokepatienterna. Hur det ser ut på strokecenter kan vi få svar på vid nästa möte.

Gemensam fråga från föreningarna om hur vi använder utskrivningsmeddelande?
Neurologen arbetar aktivt med det. Samtliga kliniker skickar kopia av slutanteckning till patienten. Uppföljning av patienter sker utifrån patientens behov och klinikens uppdrag. Vid hälsocentralerna i länet finns rehabkoordinatorer som kan fungera som stöd för patienterna vid längre sjukskrivningar.

Hur arbetar NC med anhöriga?
Samtliga kliniker bjuder in anhöriga, det är dock patienten själv som avgör om de vill att anhöriga ska vara med.

Föreningarna har en projektidé som handlar om kommunikation.

Neuroförbundet och hjärnkraft samarbetar med Folkhälsoförbundet i ett projekt med tema "Bättre hälsa". Ej klart när det ska dra igång.

FaR (fysisk aktivitet på recept) – arbete på gång vid NRS.

Nästa möte den 29 september kl 15.00.

Vi använder cookies för att ge dig en optimal användarupplevelse. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer i vår integritetspolicy: neuro.se/integritet