Om Neuro Trollhättan-Vänersborg

Föreningen bildades 1975. Den låg från början i Trollhättan fram till flytten till Vänerparken Vänersborg 2006. Föreningen flyttade 2015 till Vassbottengatan 16, där vi samsas med ett antal andra föreningar inom funktionsnedsättning.

Mycket har hänt sedan föreningen bildades. Neuroförbundet Trollhättan-Vänersborg har 170 medlemmar från Lilla Edet, Trollhättan, Vänersborg och Brålanda samt områdena där emellan.

Vi försöker att tillvarata medlemmarnas intressen samt anordna aktiviteter både återkommande varje vecka och enskilda såsom medlemsmöte med inbjudna föreläsare samt utflykter några gånger per år. Medlemmarna bjuds på Laxbuffé och Julbord under året.