Mindfulness, digitalt online 1/11 kl. 19-20

Välkomna till en stund i nuet med goa Helena som guidar oss.

Länken kommer på aktivitetsdagen.


Väl mött!