Mindfulness, digitalt online 6/9 kl.19-20

Ingen föranmälan.

Då länken inte fungerar här på hemsidan så hänvisar vi till vår 
Facebooksida.
Gå till evenemang, sen Mindfulness 6/9 och där hittar ni länken.

Väl mött i nuet.

Är det något oklart så ring 0733-640355.