INSTÄLLT p.g.a. sjukdom! Mindfulness, digitalt online 18/10 kl. 19-20

Tyvärr inställt ikväll p.g.a. Helena blivit sjuk.

Välkomna till en stund i nuet med goa Helena som guidar oss.

Länken kommer på aktivitetsdagen.


Väl mött!