Styrelsen Neuro Sydnärke

Styrelsen för Neuro Sydnärke 2021

  • Jonas Andersson 070-661 74 79 Ordförande
  • Anette Sääf, 073-778 00 41, Vice ordförande
  • Bibbi Carpman, 070-357 18 24, Kassör
  • Anders Axelsson, 070-786 00 69, Sekreterar
  • Lena Wernersson, 070-626 24 69, Ledamot