Styrelsen Neuro Sydnärke

Styrelsen för Neuro Sydnärke 2023

  • Jonas Andersson 070-661 74 79 Ordförande
  • Anette Sääf, 073-778 00 41, Vice ordförande
  • Jan Phil, 070-826 45 00, Kassör
  • Anders Axelsson, 070-786 00 69, Sekreterare
  • Lena Wernersson, 070-626 24 69, Ledamot
  • Bibbi Carpman, 070-357 18 24, Ledamot