Neuro Sydnärke årsmöte 2023

Som medlem i NEURO SYDNÄRKE kallas du härmed till årsmöte

Vi samlas till årsmötesförhandlingar söndag den 12 mars 2023, kl.14:00-15.00
efter 15.00 blir det förtäring
Plats: Kvarngården, Kumla

Vi vill att du anmäler dig på nedanstående telefonnummer eller e-post, då du också meddelar specialkost

OBS! Alla som ska väljas på årsmötet är tillfrågade före mötet.

Motioner skall vara oss tillhanda senast den 20/2.

Anmälan senast 3/3 på telefon 070-619 57 05 eller e-post orebro-lan@neuro.se

Rikard Södergren som representerar Hopajola är inbjuden och kommer att berätta om sitt arbete med tillgänglighetsarbete i naturen.

Kom, träffas och trivs