Vägmarkering filbyte

Valberedningens uppdrag

Valberedningen.

Valberedningens uppdrag är att ta fram ett förslag på personer till de olika förtroendeuppdragen i Strängnäs Lokala Neuroförening.

För att kunna lyckas med detta uppdrag krävs att det finns medlemmar som är intresserade av att deltaga i en styrelse och bidra i dess arbete med att utveckla och förvalta vår förening.

 

Det krävs ingen utbildning eller förkunskap utan mer engagemang och vilja att förbättra. Om det finns erfarenhet av styrelsearbete eller kompetens inom ekonomi m.m. så är det alltid välkommet.

 

Har du intresse av att arbeta som förtroendevald, det kan vara ledamot, revisor eller suppleant så skicka ett mejl till strangnas@neuro.se Hör av dig även om det inte är aktuellt just nu men kanske är intressant i framtiden för det ständigt pågående arbetet i valberedningen.

Tveka inte att kontakta oss även om du bara har frågor kring styrelsearbetet.