HemmaVasan Strängnäs Rulla & Rusa 5 Juni 2023

Rörelseglädje för dig som:

-Har någon form av funktionsvariation

-Går i grundsärskola

-Arbetar i daglig verksamhet/dagcenter

-Använder någon form av rullande hjälpmedel

Anmälan och information via

www.hemmavasanstrangnas.se