Lämna ditt förslag på sammankomst eller aktiviteter

Lämna dina förslag till styrelsen.

Mejla

strangnas@neuro.se

Lämnade förslag av medlemmar:

Fågelskådning, Besöka skottvång, Familjedagar, Gymnastik, Yoga, Grilla på Visholmen, Grilla i Sundbyholm, Fiska från brygga, Malmköpings Muséum, Lars Lerin muséum, kortare promenader (Gå-Rulla i stan). 

Välkomna med fler förslag

Styrelsen