Kallelse till Årsstämman den 14 mars kl 18:00 hos Megs i Malmby.

Hej alla medlemmar,

Se bifogat kallelse till Årsstämman den 14 mars kl 18:00 hos Megs i Malmby.

Eftersom vi bjuder på kaffe och smörgås så vill vi ha anmälan om er närvaro senast den 8 mars!

Maila Torbjörn Pettersson. torbjorn.pettersson@hotmail.com om ni önskar delta. OBS OSA senast 8 mars!

Väl mött.
Med vänlig hälsning
Stefan Johansson