Styrelsen

Styrelsen för Neuro Södertörn, vald vid årsmötet 2023

Ordförande:         
Gudrun Engman
Telefon: 070 - 690 57 12
gudrun.engman@telia.com

Vice ordförande:   
Agnes Frodell
agnesgraumanfrodell@gmail.com

Sekreterare:           
Marie Jörhorn 
070-413 78 21            
marie.jorhorn@neuro.se

Kassör:                 
Gudrun Engman och Marie Jörhorn i samarbete.

Ledamöter:               
Madeleine Palmgren    
madde.palmgren@telia.com

Frank Gustavsson         
gustavsson05@gmail.com

Boguslawa Witkowska        
bogusia@live.se